Oferta archiwalna

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych i AML

Oferta archiwalna

5 800,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

kupię


specjalista Świebodzin, pracownik biurowy Świebodzin, prawnik Świebodzin

 • monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o
  ochronie danych osobowych w Grupie oraz
  opracowanie w tym zakresie raportów i rekomendacji do doskonalenia dla
  administratorów danych,
 • udział w przygotowywaniu projektów zmian
  i aktualizowaniu dokumentów legislacji wewnętrznej dotyczących procesów
  przetwarzania danych osobowych,
 • sporządzanie opinii i rekomendacji dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych w Spółce,
 • konsultowanie
  dokumentów formalnych związanych z przetwarzaniem danych, w tym treści
  porozumień i umów o współpracy lub powierzeniu przetwarzania danych
  osobowych,
 • udział w procesie oceny dostawców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów o ochronie danych osobowych,
 • udział w procesach zarządzania incydentami, w obszarze naruszeń ochrony danych osobowych,
 • udział w procesach oceny ryzyka i oceny skutków dla procesów przetwarzania danych osobowych,
 • udział
  w procesie odpowiedzi na reklamacje, skargi i wnioski dotyczące procesu
  przetwarzania danych osobowych u administratora danych i nadzór nad
  prawidłowością procesu wykonywania żądań osób, których dane są
  przetwarzane, wynikających z art. 15 – 22 RODO,
 • udział w przygotowaniu projektów pism do PUODO i kontakty z organem nadzorczym,
 • przygotowanie szkoleń i akcji edukacyjnych z obszaru przetwarzania danych osobowych i AML,
 • analiza transakcji oraz ocena ryzyka klientów i instytucji obowiązanej,
 • opiniowanie
  i aktualizacja procedur wewnętrznych w zakresie Ustawy o
  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • współpraca z regulatorem i raportowanie do GIIF.


Ważne do: 2020.01.15, wyświetleń: 400

nr ogłoszenia: 375