Specjalista ds. Ryzyka Kredytowego

4 100,00 zł

kupię


specjalista Świebodzin, pracownik biurowy Świebodzin

  • Analizę oraz opiniowanie ryzyka kredytowego w obszarach działalności Grupy
  • Analizę projektów inwestycyjnych, ubezpieczeń finansowych i zaangażowania typu sovereign
  • Identyfikowanie i analizę koncentracji ryzyka kredytowego na poziomie kontrahentów, branż/sektorów
  • Sporządzanie regularnych raportów i podsumowań
  • Dokonywanie pomiaru wielkości ryzyka kredytowego na potrzeby regulacyjne oraz biznesowe
  • Szacowanie wymogów kapitałowych, parametrów PD i LGD, rentowności projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem ryzyka kredytowego
  • Monitoring ryzyka kredytowego i ryzyka koncentracji w wybranych obszarach działalności Grupy
  • Dokonywanie regularnych ocen ratingowych emitentów lub instrumentów dłużnych


Ważne do: 2020.02.28, wyświetleń: 214

nr ogłoszenia: 1805